Cushman & Wakefield Cushman & Wakefield

Welcome to What's Next

Fikirler, uzmanl?k ve özveri ile beslenerek, sizleri bir sonraki ad?ma haz?rlanmak için gayrimenkul çözümleri üretiyoruz.

Daha Fazlas?n? Ö?renin

Size Nas?l Yard?mc? Olabiliriz?

ilgileniyorum

Cushman & Wakefield Cushman & Wakefield
Arad???n?z mülkü bulmak için lütfen a?a??da arama yap?n.
Kiral?k veya sat?l?k bir gayrimenkul aray?n.
DAHA FAZLASINI OGRENIN
Cushman & Wakefield Cushman & Wakefield
Küresel Kullan?c? Hizmetleri
Mü?terilerimizin kullan?lan alanlardan maksimum fayda sa?lamak için do?ru kararlar almalar?n? sa?l?yoruz.
DAHA FAZLASINI OGRENIN

mü?teri ba?ar? ?yküleri

Office Interior (image)
Confidential Health Insurance Client ? Healthcare
Learn More
Master card Storycard
Confidential Government Client ? Government
Learn More
Office (image)
Boehringer Ingelheim ? Life Sciences
Learn More

Ara?t?rmalar

 Türkiye'de s?cak hava balonlar?
Insights

Blog'umuzu ziyaret edin

18/11/2019
Levent, Istanbul
MarketBeat ? Insights

Türkiye Pazar Analizleri

Cushman & Wakefield Çeyrek Gayrimenkul Pazar Analizleri Raporunu sizlerle payla?maktan memnuniyet duymaktay?z. Bu raporun amac? sizlere gerçek pazar bilgisini küresel ve yerel uzmanlar?m?z?n görü?leriyle harmanlayarak sunmakt?r. Rapor Ofis, Perakende, Sanayi ve Lojistik alanlar?nda yat?r?mc? ve kullan?c? aç?s?ndan pazar? ele almaktad?r.
Tugra Gonden • 30/09/2019
The Cushman & WakefIeld Advantage
About C&W
  1. 51,000 Çal??an
  2. $8.2 milyar* 2018 Gelir *USD
  3. 70 Ülke
国产在线精品亚洲第1页,国产在线精品亚洲二区,九九线精品视频在线观看视频